فاصله...

دورافتاده ام ازکسی که دوستش دارم... این فاصله راهرگرنمی بخشم...گریه

/ 2 نظر / 20 بازدید
صدف

سلام بهار خانوم .خوبی ...؟؟؟ نمیدونم آدرسو درست اومدم یا نه .. اما خب به هر حال امیدوارم همیشه به آرزو هات برسی و لبخند همیشه مهمون لبات باشه دوست من .[قلب][گل].

آقا مهدی

دوست نزدیک تر از من به من است وین عجب تر که من از وی دورم چه کنم با که توان گفت که دوست در کنارمن و من مهجورم[گریه]