ازوقتی که نیستی...

ازوقتی که نیستی...

خدامی داندچقدرآب به صورتم پاشیدم...

لعنتی این کابوس...

آنقدرواقعی است که ازخواب بیدارنمیشومدل شکسته

/ 5 نظر / 19 بازدید
بهار

خو حتما کابوس نیست دیگه آبو هدر نده الکی[خنده]

صدف

خدایا سلام.. من خوبم.. اینجا هم خوب است.. آسمان باران نمی بارد.. اما چشم هایم گاهی می بارند.. و دلم خشک نیست.. پس اگر بذری هست.. وقت کاشتن است.. دلم برای تو.. بذر محبتت برای من.. سپاسگذارم ازت!![گل]

صدف

سلام بهار خانوم.خوبی...؟؟ نمیدونم آدرسو درست اومدم یا نه ..اما خب به هر حال امیدوارم همیشه به آرزو هات برسی و لبخند همیشۀ همیشه مهمون لبات باشه دوست من .[قلب][گل].

آقا مهدی

صورت را باید شست جور دیگر باید شست با گلد باید شست بلکه بیدار باید کرد[گل]