جملاتی زیبابه دوزبان انگلیسی وفارسی ازناپلئون هیل...

 

کم دانستن وپرگفتن مثل نداشتن وزیادخرج کردن است...

Knowing a little and talking

alot is like one who don t have anything and spend alot

 

برای ادمی بهتراست اصلابه دنیانیایدتااین که بیایدواثری ازخودبرجای نگذارد...

It is better for a man never be born

than be born and don t have any footstep

 

هیچ انسانی تاکنون به موفقیت شایان نرسیده

مگرآن که درراه توفیق مکررطعم تلخ شکست راچشیده باشد...

Nobody has reached to a great success until

in the way of successe xperience the bitter favor of defeat

 

/ 7 نظر / 40 بازدید
آقا مهدی

راستی این جمله آخرش درست نبود[گل] علی علیه سلام بی شکست بود سرش را جلو خدا خم کرد سرش جلو احدی خم نشد[عینک] ان حذب الله هم الغالبون

آقا مهدی

فقط یک لینک دارید؟[سوال][گل] تغییرش دادم پست رو

آقا مهدی

پس شکست نیس دیگه گفتم دیگه هیچ انسانی درست نیست ولی خب در حدی راست میگن ولی خب

پرنیان

سلام آره پدرا همه این مدلین میتونم بپرسم چن سالته؟

آقا مهدی

خوش اومدید میدیدم چند وقته خبری نیست سلام خوبید؟

آقا مهدی

زندگی دست خودته اگه ایشون هم این حرف رو نمیزدند اولین دعوا و تلخی وارد زندگیشون میشد و زندگی شیرین شیرین نبود

آقا مهدی

درکتون میکنم زندگی پدر و مادر دست خودمون نیست ولی میشه از صد درصد داغون یک کارایش کرد