رفیق تنها...

دردفترخاطراتم نوشتم رفیق زیباست.

معلم،دفتررادیدوگفت: این رویاست...

گفتم:ای معلم  ازنوازش رفیق چه میدانی؟

گفت:درعالم رفاقت،رفیق همیشه تنهاست......ناراحت

/ 7 نظر / 505 بازدید
بهار

به سلامتی رفقایخوب

آقا مهدی

معلمت اینک کجاست؟؟ نگفت ندیده خدا همیشه تنهاست؟!

بهار

...ღ♥ღ ..ღ♥ღ ..ღღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ ...ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ .......................ღ♥ღ ...........ღ♥ღ...ღ♥ღ ...........ღ♥ღ ...........ღ♥ღ.........ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ..ღ♥ღ.......ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ......ღ♥ღ.....ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ ......ღ♥ღ ...........ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥........ღ♥ღ ....................................................ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..............................@@................ღ♥ღ ..............................@@...............ღ♥ღ ................................................ღ♥ღ

آقا مهدی

راستی من میخواستم نظرتون رو راجب اون شعرم تو پست خدایا بدونمااااااااا

بهار

هییییییییییییییییییی........... دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد چون بشد دلبر و با یار وفا دار چه کرد

آقا مهدی

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید، پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند...