تقدیم به دوستام...

خودم=As

رفیقام=Khas

دنیامال=Mas

گورپدراونی که مارو=Nakhas

سرمون=Balas

چون بالاسرمون=Khodas

اینم راه=Ras

واسه اونی که مارو=Nakhas

آره=Injoorias

چشمکعینکلبخند

/ 3 نظر / 23 بازدید
بهار

لاااااااااااااااااااایک[چشمک]

بهار

یه سوال چرا وقتی یه نفر رو “هلو” خطاب میکنی ، لپاش گل میندازه و حال میکنه اما بهش میگی “گلابی” بهش بر میخوره !؟ بابا میوه میوه است دیگه ! امیدوارم به توئه گلابی بر نخوره ! .

آقا مهدی

واقعا انگلیسی چه قدر ضعیفه واسه شعر دل ما هم پیش خداس خدا هم مهمون دل ماهاس[گل]