سکوت...

سکوت می کنیم به یادتمام دوستت دارم هایی که درگلوماند...

سکوت می کنیم به احترام تمام خاطراتی که

درودیوارزندگی راآذین بسته اند...

سکوت می کنیم...

برای لحظه ای بیشترباهم بودنمان...

وسکوت انگارسخت ترین کاردنیاست...

سکوووووت می کنیییم...

آآآآخ!!!

دیدی چی شد؟؟؟

من باهمین کلمات سکوتم راشکستم...دل شکسته

 

/ 8 نظر / 58 بازدید
نیلوفر

ایشاالله سایتتون همیشه پابرجا باشه.[گل]

بهار

شکستن سکوت شاید به معنای تمام رنج های تا کنون بوده[ناراحت]

بهار

گاهی گمان نمیکنی … ولی میشود گاهی نمی شود،که نمی شود،که نمی شود گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی نگفته قرعه به نام تو میشود گاهی گدای گدایی و بخت با تو نیست گاهی تمام شهر گدای تو میشود

آقا مهدی

موفق باشید[گل] به کارتون ادامه بدهید[شیطان]

بهار

می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه ؟ لبخندی که بی اراده رو لبهای یک عاشق نقش می بنده تا در نهایت سکوت فریاد بزنه : دوستت دارم

بهار

به این وبلاگ هم سربزن و اگه میتونی کمک کنی بگو[لبخند] :http://anjoman-nojavan.blogfa.com/

پرنیان

لینکیدمت عزیز...